0 0,00 

Małgorzata Nieszczerzewska

Małgorzata Nieszczerzewska

Dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktorka i wykonawczyni projektu badawczego własnego NCN „Rozkwit kultur miejskich w Europie Środkowej”. Autorka publikacji Narracje miejskiej wyobraźni (Poznań 2009), za którą w 2010 roku otrzymała nagrodę Rektora UAM, oraz książki „Ruinologie. Konstektualizacje pozostałości architektury” (Poznań 2018).

Powrót