0 0,00 

Joanna Majczyk

Joanna Majczyk

Dr, architektka, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się badaniem architektury XX wieku, jej twórców i twórczyń oraz relacji między architekturą a polityką. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym współautorka książki „Anna i Jerzy Tarnawscy” (z Agnieszką Tomaszewicz). Obecnie pracuje nad monografią „Miasta, migracje, modernizmy. Architektura Andrzeja Frydeckiego”.

Powrót