0 0,00 

Grzegorz Zarzeczny

Grzegorz Zarzeczny

Doktor

Językoznawca i glottodydaktyk, konsultant prostego języka. Jeden z twórców polskiego modelu efektywnej komunikacji i certyfikatu prostej polszczyzny. Od 2010 r. prowadzi badania nad przystępnością tekstów i szkoli pracowników firm oraz urzędów. W badaniach komunikacji łączy metody ilościowe i jakościowe. Autor kilkudziesięciu tekstów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, analizy dyskursu i prostej polszczyzny. Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Więcej informacji

Powrót