0 0,00 

Elżbieta Stadtmüller

Elżbieta Stadtmüller

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe – specjalizacja w następujących obszarach: procesy globalizacji i regionalizacji, governance międzynarodowy, teoria SM, polityczne problemy SM, integracja europejska (UE i inne organizacje subregionalne), teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego, polska polityka zagraniczna (wobec Niemiec, Rosji, NATO i UE).

Więcej informacji

Powrót