0 0,00 

Elżbieta Skibińska-Cieńska

Elżbieta Skibińska-Cieńska

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; językoznawstwo porównawcze francusko-polskie.

Więcej informacji

Powrót