0 0,00 

Dorota Ucherek

Dorota Ucherek

Doktora

Absolwentka wrocławskiej Dwunastki. Ukończyła filologię polską (specjalność edytorska) na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską Obrazy postaci władających magią w literaturze fantasy, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej. Autorka artykułów i recenzji naukowych publikowanych w „Sztuce Edycji”, „Literaturze Ludowej”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Pracach Literackich” oraz tomach pokonferencyjnych. Wykonawczyni w projektach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Współorganizatorka kilkunastu konferencji naukowych. Członkini Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”. Specjalistka w dziedzinie redakcji publikacji naukowych – redaktorka językowa i merytoryczna „Pamiętnika Literackiego”, „Quarta”, „Homo Ludens”, „Meluzyny”, publikacji wydawnictwa Ossolineum, w tym serii „Biblioteka Narodowa”, oraz licznych monografii i tomów zbiorowych.

Zainteresowania naukowe: antropologia pisma, pisania i czytelnictwa, literatura dokumentu osobistego, współczesny rynek książki i prasy, kultura języka polskiego, redakcja tekstu, nowe technologie w edytorstwie i dydaktyce, literatura fantasy, literackie i antropologiczne koncepcje magii, kulturowe i literackie wyobrażenia czarownicy, czarodzieja i innych typów postaci władających magią.

Więcej informacji

Powrót