0 0,00 

Anna Płońska

Anna Płońska

Doktora

Zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo o wykroczeniach.

Więcej informacji

Powrót