0 0,00 

Aneta Firlej-Buzon

Aneta Firlej-Buzon

Doktora habilitowana

Bibliolożka, adiunktka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 roku została dyrektorką Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Więcej informacji

Powrót