0 0,00 

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada

Profesor

Urodził się w 1948 r. w Wieluniu, z Wrocławiem związany od 1966 roku. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, krytykiem literackim, eseistą, tłumaczem i edytorem. Zajmuję się literaturą polską XX wieku i współczesną oraz historią i kulturą Dolnego Śląska, a także problematyką tożsamości kulturowej. Pracował na wielu uniwersytetach, w tym w Finlandii, Holandii i Szwecji. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN (od 2001), członkiem Rady Kultury Wrocławia oraz jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelu

Obszary badawcze: literatura polska XX w. i współczesna, krytyka literacka, kultura literacka, Dolny Śląsk – historia i kultura, dziennikarstwo radiowe.

Więcej informacji oraz o jubileuszu Profesora

Powrót