0 0,00 

Agnieszka Obal

Agnieszka Obal

Studentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2018 roku aktywna członkini Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UWr.

Powrót