0 0,00 

Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Kolejny, 61, tom z serii „Socjologia” jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne”, która odbyła się 9–10 października 2014 roku. Przewodnią myślą jest pokazanie różnych wymiarów i aspektów powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy. Artykuły zebrano w czterech, wzajemnie się uzupełniających, dostarczających zróżnicowanych treści i interesujących danych, tematycznych częściach: Rynek edukacyjny wobec rynku pracy — strategie i założenia, Ścieżki kariery zawodowej młodzieży na rynku pracy, Działania i instytucje wspomagające zatrudnianie młodzieży na rynku pracy oraz Rynek pracy wobec rynku absolwentów.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3489-0
ISSN
2543-8662
Liczba stron
428
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorce

Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne

Barbara Wiśniewska-Paź

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania badawcze lokuje na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i edukacji, m.in. analiz porównawczych, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami struktur lokalnych i szkolnictwa w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (zwł. ich jakością i efektywnością), relacji między ofertą edukacyjną szkolnictwa (publicznego i niepublicznego) a rynkiem pracy, a także między sportem a edukacją.

Więcej o redaktorze