1 55,00 

Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

55,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55,00 zł.


Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komplementarne oraz skoordynowane, co przesądza o właściwej dbałości o szeroko pojęte dobro społeczności lokalnych.
Do realizacji tychże celów przygotowane są grupy dyspozycyjne, tworzone refleksyjnie, lokowane w obrębie systemu bezpieczeństwa państwa i odgrywające służebną rolę także na rzecz bezpieczeństwa „małych ojczyzn”. Powszechność oraz różność występowania zjawisk kryzysogennych wymaga sprawnego wprzęgnięcia w administracyjne tryby coraz bardziej wąsko specjalistycznych, ale i innowacyjnych grup dyspozycyjnych, kompetentnych w przeciwdziałaniu destrukcyjnej sile zagrożenia. W wymiarze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia daje większą szansę na przeżycie i ochronę posiadanych dóbr. W obrębie każdego z typów grup dyspozycyjnych dokonuje się proces formowania służb, straży, inspekcji oraz innych podmiotów specjalizujących się w działaniach ratowniczych na rzecz ogółu, co pozostaje atutem współcześnie modernizowanych społeczeństw. Grupy te powstają nieustannie w wyniku przemian cywilizacyjnych, a ich rozwój determinowany jest poprzez określone „reżimy” ich wzrostu w strukturach społecznych, kształtowane poprzez historię oraz swoiste tożsamości. Ich proweniencję — poza procesami tożsamościowymi — warunkuje wiedza, kompetencje oraz wysoka specjalizacja zadaniowa, cechująca różnorodne typy grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym oraz w cywilnym systemie bezpieczeństwa współczesnego państwa.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3598-9
ISSN
2543-8662
Liczba stron
344
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Daria Hofman

Doktora
Jej zainteresowania naukowe splatają się z zawodowymi, należą do nich: kultura w organizacjach, bezpieczeństwo państwa, analiza funkcjonowania grup dyspozycyjnych, teorie bezpieczeństwa, socjologia, badania jakościowe, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. 

Więcej o redaktorze
Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Jan Maciejewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia wojska, socjologia bezpieczeństwa, studia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa, zmiany i rozwój publicznego sektora bezpieczeństwa, analiza organizacyjna i zawodowa w systemie bezpieczeństwa, przywództwo i zarządzanie bezpieczeństwem.

Więcej o redaktorze