1 40,00 

Wrocławskie Studia Politologiczne | tom 27/2019


27 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” zawiera artykuły naukowe z wielu subdyscyplin politologii. Zostały one przygotowane przez pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany materiał dotyczy zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktyki życia społeczno-politycznego, aktywności społecznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zamieszczone zostały także sprawozdania: z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations”, Halle, październik 23–25, 2019 r. oraz 13 Konferencji Generalnej European Consortium for Political Research (ECPR), która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4–7 września 2019 roku.
27 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” wpisuje się w tradycję interdyscyplinarnego podejścia do badań politologicznych, co pozwala na wielowymiarowy opis rzeczywistości społeczno-politycznej.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1643-0328
Liczba stron
232
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019
https
//wuwr.pl/wrsp/issue/view/359

O redaktorce