1 10,00 

Wrocławskie Studia Politologiczne | numer 15/2013 | Polityka społeczna

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

Numer 15 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” to pierwszy w historii czasopisma numer specjalny o charakterze tematycznym. Tom pod redakcją Marty Makuch i Doroty Moroń został poświęcony zagadnieniom związanym z współczesną polityką społeczną. W numerze zaprezentowano 17 artykułów naukowych, omawiających szczegółowe problemy mieszczące się w pięciu głównych obszarach: wymiary polityki społecznej, międzynarodowe aspekty polityki społecznej, państwowa i samorządowa polityka społeczna, zarządzanie strategiczne w polityce społecznej oraz ekonomia społeczna. Ich autorzy – specjaliści w zakresie teorii i praktyki polityki społecznej – w interesujący sposób przedstawiają aktualne problemy społeczne i próby ich rozwiązania oraz funkcjonowanie instytucji sfery społecznej. Dodatkowo czytelnik będzie mógł zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych z zakresu polityki społecznej oraz sprawozdaniami z dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych zorganizowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1643-0328
Liczba stron
248
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013
https
//wuwr.pl/wrsp/issue/view/346

O redaktorkach

Wrocławskie Studia Politologiczne | numer 15/2013 | Polityka społeczna

Dorota Moroń

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii ds. nauczania, Kierowniczka Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym”.

Więcej o redaktorze