1 19,00 

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700


Niniejsze wydawnictwo źródłowe jest kontynuacją dwóch opublikowanych w latach 2008 i 2011 edycji prezentujących testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655 i 1657-1680 (jest planowana także edycja testamentów za lata 1601-1630). Wszystkie trzy publikacje stanowią zatem integralną całość prezentującą akty ostatniej woli szlachty z jednego regionu w XVII wieku. Te edycje znacznie ułatwiają badania nad szlachtą z terenów Wielkopolski i graniczącą z nią innych ziem, zwłaszcza w kontekście mentalności, pobożności, obyczajowości, kultury materialnej, spraw majątkowych czy genealogii. Jednocześnie wpisują się we wciąż niezmiennie popularne badania nad testamentami z epoki nowożytnej, których efektem są opublikowane prace historyków z Polski oraz Białorusi i Ukrainy, a także planowane na następne lata publikacje, co najmniej w dwóch ośrodkach naukowych.
W obecnej edycji źródłowej znajduje się 185 dokumentów (we wcześniejszych publikacjach dotyczących ksiąg grodzkich wielkopolskich zamieszczono 306 aktów ostatniej woli). Kwerendą zostały objęte wszystkie księgi grodzkie wielkopolskich powiatów z lat 1681-1700 z serii relacje i inskrypcje (zarówno czystopisy, jak i protokoły) – łącznie blisko 250 ksiąg. Podobnie jak w poprzednich edycjach testamentów z ksiąg grodzkich wielkopolskich podstawowym źródłem, w którym wpisano testamenty szlachty w księgach wielkopolskich z lat 1681-1700, była seria relacje – 167 testamentów.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3527-9
Format
e-book
Rok wydania
2015

O autorze

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700

Paweł Klint

Doktor habilitowany, profesor UWr

Więcej o autorze