0 0,00 

System odpowiedzialności mediów w Polsce na tle systemów w innych krajach

Zapowiedź
59,00  Kup książkę

Realizacja zamówienia po 20.06.2024

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 59,00 zł.


System odpowiedzialności mediów w Polsce na tle systemów w innych krajach

Media mają moc kształtowania społecznych wyobrażeń, postaw i zachowań. Mogą budować wspólnotę, wspierać powstawanie społeczeństwa obywatelskiego, lecz także generować konflikty społeczne i niepokoje. Na straży profesjonalnego dziennikarstwa i jakości przekazów medialnych stoją systemy odpowiedzialności mediów, których poszczególne elementy rzeczywiście lub pozornie oddziałują na krajowe środowiska dziennikarskie.
Polscy dziennikarze zauważają brak możliwości realizacji w sposób uczciwy i obiektywny swoich zawodowych powinności ze względu na konieczność podporządkowywania się linii programowej redakcji. Na pracę dziennikarzy negatywny wpływ wywierają bliskie relacje mediów ze światem polityki oraz pogłębiająca się komercjalizacja mediów. Troska o własny interes dziennikarzy często skutkuje lekceważeniem i nieprzestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
W książce System odpowiedzialności mediów w Polsce na tle systemów w innych krajach zaprezentowano wyniki badań pochodzące ze 110 wywiadów z pracownikami polskich mediów. Blisko 80% z nich stwierdziło, że różne formy regulacji mediów służą ograniczaniu ich swobody, a w Polsce są dodatkowo wykorzystywane do celów politycznych. Paweł Urbaniak przedstawił autorską klasyfikację narzędzi samoregulacji mediów, biorąc pod uwagę prasę, radio, telewizję i internet. Omówił także, w jaki sposób tworzenie się systemu odpowiedzialności mediów staje się częścią dziennikarskiej kultury, która w zauważalny sposób determinuje codzienne zachowania dziennikarzy.

 

“Jak pisze autor we Wstępie, celem jego książki jest „charakterystyka polskiego systemu odpowiedzialności mediów, a także próba określenia stopnia jego oddziaływania na krajowe środowisko dziennikarskie”. Cel to ambitny i ważny zarówno naukowo, jak i praktycznie. Naukowa wartość zaprezentowanych w niej ustaleń teoretycznych i badań wpisuje się w główny nurt nauk o komunikacji społecznej i mediach, czyli badań nad polskim systemem medialnym; praktyczny, gdyż może przyczynić się do poprawy jakości polskiego dziennikarstwa. Po lekturze książki nie mam wątpliwości, że cel ten został zrealizowany i jej publikacja wzbogaca dorobek polskiego medioznawstwa o wartościową i ważną pozycję. […]
Dzięki opisanym w książce faktom i zjawiskom, przywołaniom kluczowych dla jej celu i tematu badań i teorii, powstała monografia, która w kompleksowy, syntetyczny, merytorycznie i metodologicznie właściwy sposób porządkuje problematykę oraz uzupełnia dotychczasowe ustalenia o nowe, istotne i oryginalne. Jej zaletą jest nadanie opisywanym zagadnieniom szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy, która świadczy o wyśmienitej orientacji w problematyce, dojrzałości naukowej oraz kompetencjach w zakresie prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników. Na pochwałę zasługuje wybór tematu, gdyż mimo że problematyka profesjonalizmu dziennikarskiego, etyki mediów, roli mediów w systemach demokratycznych czy szerzej ich społecznej roli była w przeszłości i jest nadal często podejmowana, to na ogół obejmuje jedynie jeden z aspektów tej szerokiej problematyki. Autorowi udało się nie tylko połączyć te wątki w spójny i pogłębiony sposób, lecz także rozbudować je o nowe ustalenia, interpretacje i wyniki badań dotyczące polskiego środowiska dziennikarskiego. Równie wysoko oceniam liczne analizy porównawcze polskiej sytuacji z innymi państwami, dzięki czemu wnioski i oceny stały się dobrze udokumentowane i przekonujące.”
~Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3867
ISSN
0239-6661
Liczba stron
340
Rok wydania
2024

O autorze

System odpowiedzialności mediów w Polsce na tle systemów w innych krajach

Paweł Urbaniak

Socjolog, filolog
Naukowo zajmuje się analizą mechanizmów samoregulacji, współregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych, pisze także o historii mediów, głównie o prasie bezdebitowej czasów PRL-u. W polu jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia kreatywnego pisania i warsztatu dziennikarskiego. Osobną grupę jego publikacji stanowią wreszcie artykuły poświęcone teorii i historii gatunków dziennikarskich ze szczególnym uwzględnieniem reportażu i twórczości przedstawicieli polskiej szkoły tego gatunku.

Więcej o autorze