1 30,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 14 numer 1


W trzynastoletniej historii kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” zeszyt 1 z 2019 roku symbolizuje ważki przełom. Jest to pierwsze regularne wydanie kwartalnika zawierające wyłącznie artykuły w języku angielskim. Poczynając od tego wydania, „Studia Philosophica Wratislaviensia” będą publikowały teksty w języku polskim i angielskim.
Obecny zeszyt zawiera trzynaście studiów filozoficznych, których autorami są uczeni z Grecji, Litwy, Meksyku, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Pięć artykułów z filozofii współczesnej zawiera analizę i krytykę rozmaitych wątków filozofii moralnej i politycznej Alasdaira MacIntyre’a. Problemy te podejmują Steven Peña, Baleb Bernacchio, Grzegorz Hołub, Adam Chmielewski i Eleni Leontsini. Historyczno-filozoficzne studium Artura Pacewicza dotyczy idei Sokratejskiej ascezy w „Uczcie” Platona, a analizę wiarygodności źródeł do interpretacji doktryn sofistycznych omawia Stefania Gombini.
Krzysztof Brzechczyn analizuje napięcie między wątkami liberalnymi i komunitarnymi w tradycji i ideologii ruchu Solidarności w Polsce. Relacje między pluralizmem wartości a liberalizmem w kontekście filozofii Isaiaha Berlina rozważa Beata Polanowska-Sygulska. Dario Mazzola analizuje kwestię prawa do swobodnego przemieszczania z punktu widzenia teorii prawa naturalnego. Obed Frausto Gatica ujmuje opozycję między ideami federalizmu i antyfederalizmu jako dwoma sposobami rozumienia polityki, zaś Povilas Aleksandravicius rozważa alternatywne sposoby rozumienia idei europejskości i tożsamości Unii Europejskiej.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Liczba stron
204
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 14 numer 1

Adam Chmielewski

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka.

Więcej o redaktorze
Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 14 numer 1

Artur Pacewicz

Doktor habilitowany
Obszarem jego zainteresowań jest filozofia starożytna.

Więcej o redaktorze