0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 1


Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 1

Joanna Sondel-Cedarmas

Doktora habilitowana, prof. UJ
Magistra filologii włoskiej UJ (1999 r.), dottore magistrale in Lingue e letterature straniere uniwersytetu w Udine (2004 r.), doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005 r., INPiSM UJ), doktora habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014 r. WSMiP UJ).

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 1

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze