1 39,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 4

Symbol zastępczy
39,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39,00 zł.


Numer 4 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera przede wszystkim artykuły problemowe dotyczące prawnych, historycznych, ideologicznych, a także psychologicznych aspektów autorytaryzmu i totalitaryzmu.
Numer otwiera publikacja poświęcona średniowiecznym koncepcjom konfliktów zbrojnych (autorstwa Małgorzaty i Artura Łuszczyńskich), który to temat, choć niepowiązany bezpośrednio z teorią państwa totalitarnego, dotyczy jednak istotnego dla każdego reżimu problemu — uzasadnienia militarnej ekspansji. W drugim tekście autor (Wojciech Wichert) podejmuje się analizy okoliczności i politycznych reperkusji w Niemczech uchwalenia tak zwanej ustawy o pełnomocnictwach z 1933 roku. W kolejnej publikacji (Jakuba Isańskiego) przedstawiona została problematyka zbrodni i przemocy seksualnej na polskiej ludności w trakcie II wojny światowej, zakreślona na podstawie napisanych już po wojnie pamiętników świadków i ofiar.
W numerze znajdują się także dwa teksty poświęcone problematyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce (Marcin Birt) oraz Organizacja nauki PRL (Rafał Kania). Następna publikacja dotyczy mitologii politycznej filmu Psy Władysława Pasikowskiego (Mateusz Nieć), a kolejna — Psychologicznych uwarunkowań aktów dehumanizacji (Amadeusz Citlak). Łukasz Święcicki na łamach numeru prezentuje natomiast doktrynę Carla Schmitta w polskich interpretacjach politologicznych z lat 1984–2007. Dwa następne artykuły skupiają się na problematyce administracyjnoprawnej: pierwszy dotyczy administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej (Jarosław Kostrubiec), a drugi — danin publicznych związanych z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski (Dobrosława Antonów). Ostatnim tekst problemowy dotyczy prawa karnego w Korei Północnej.
Numer zamyka recenzja książki Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa (red. B. Grott, O. Grott) autorstwa Rafała Łętochy.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
264
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 4

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 4

Radosław Antonów

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne, doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu, problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityka społeczna, problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, współczesne wojny asymetryczne, zamówienia publiczne.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 4

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze