0 0,00 

Studia Linguistica | tom XLI


Prezentowane w tym numerze artykuły są poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z retoryką, glottodydaktyką, morfologią, składnią, leksyką i dialektologią. W zeszycie znajduje się ponadto spis publikacji Jubilata (opracowany przez prof. Stefana Kiedronia oraz redaktorów czasopisma). Publikację zamykają dwa artykuły recenzyjne.

Tom 41 (2022) czasopisma „Studia Linguistica” zadedykowano profesorowi Norbertowi Morcińcowi z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin. Zeszyt zawiera tekst autorski jubilata oraz jedenaście recenzowanych artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa napisanych przez badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Katowice, Opole, Łódź) oraz za granicą (Bergamo, Bochum).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
252
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022
Wolny dostęp

O redaktorach

Studia Linguistica | tom XLI

Artur Tworek

Profesor doktor habilitowany
Od 1989 pracownik naukowy w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG UWr. Autor licznych publikacji na temat fonetyki i fonologii, językoznawstwa porównawczego, języka sportu. Współwydawca wrocławskich czasopism naukowych „Studia Linguistica” oraz „Linguistische Treffen in Wrocław”. Od 2015 roku wydawca elektronicznego czasopisma fonetycznego „Phonline. Studien zur linguistischen Phonetik”.

Więcej o redaktorze
Studia Linguistica | tom XLI

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze