1 39,00 

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 33 | Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

39,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1257" strip_tags="yes"]


W 33. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowanym Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa zaprezentowano opracowania przedstawiające osiągnięcia młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w artykułach dotyczących złożonej tematyki prawno-ekonomicznej. W tomie znajdują się rozważania poświęcone zagadnieniom gospodarczym, na przykład kryzysowi azjatyckiemu z 1997 roku, który stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek wschodzących i jest podstawą dalszych decyzji ekonomicznych. Teksty traktują również o relacjach między różnorodnością etniczną a innowacyjnością polskich regionów czy problematyce certyfikatu Fair Trade jako narzędzia do promowania produktów. Znaczną część rozważań zajmują artykuły poświęcone zagadnieniom prawnym, do których należą między innymi kwestie dotyczące przedawnienia straty podatkowej, ryzyko podatkowe, cywilne środki ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej, nowelizacja prawa o zgromadzeniach, konkurencyjność prawa prospektowego czy egzekucje z ruchomości. Odnajdą tu Państwo również zagadnienia związane z prawem pracy, jak na przykład artykuł omawiający wpływ procesów podziału, łączenia i przekształcenia spółek na stosunki pracownicze. Nie zabraknie również tekstu mogącego zainteresować czytelników zajmujących się prawem zabezpieczenia społecznego, w którym omówione zostały postawy młodych Polaków wobec ubezpieczeń społecznych, w tym kwestii odpowiedzialności za zabezpieczenie dochodów na starość.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1733-5779
Liczba stron
328
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 33 | Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Daria Kostecka-Jurczyk

Doktora habilitowana
Jej działalność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.

Więcej o redaktorze
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 33 | Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Sebastian Jakubowski

Doktor
Zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, problematyką transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szeroko rozumianą ekonomiczną analizą prawa. 

Więcej o redaktorze