0 0,00 

Romanica Wratislaviensia | tom LXVIII | Périphéries — Centres — Traduction

42,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1558" strip_tags="yes"]


Zawarte w 68 numerze czasopisma „Romanica Wratislaviensia” artykuły łączy wykorzystanie opozycji centrum–peryferie w opisie zjawisk z zakresu przekładu i jego roli społecznej oraz związanych z obiegiem myśli przekładoznawczej. Autorami rozpraw są przekładoznawcy, literaturoznawcy i językoznawcy; ich studia mają inter- lub transdyscyplinarny charakter, a także odwołują się do rozmaitych metodologii obecnych w nowoczesnym przekładoznawstwie. Lektura tych różnorodnych ujęć dowodzi, że opozycja centrum–peryferie zastosowana w badaniu tekstów oryginalnych i przekładów, ich paratekstów, a nawet katalogów wydawców, bibliotek, zawartości czasopism i spisów lektur w swoisty sposób buduje przekładową geografię. Widoczne jest też, że dobrze już utrwalona w naukach humanistycznych i społecznych opozycja centrów–peryferie to wartościowe i inspirujące narzędzie dla przekładoznawstwa.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0557-2665
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorkach

Romanica Wratislaviensia | tom LXVIII | Périphéries — Centres — Traduction

Elżbieta Skibińska-Cieńska

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; językoznawstwo porównawcze francusko-polskie.

Więcej o redaktorze
Romanica Wratislaviensia | tom LXVIII | Périphéries — Centres — Traduction

Natalia Paprocka

Doktora habilitowana, profesora UWr

Więcej o redaktorze