0 0,00 

Romanica Wratislaviensia | tom LXIII | Mots en listes: usages et fonctions

29,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1553" strip_tags="yes"]


Tom 63 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” poświęcony jest w swej zasadniczej części szeroko rozumianym listom leksemów, należących przede wszystkim do języka francuskiego, a w mniejszym stopniu do polszczyzny. Opublikowane w nim prace wpisują się w różne nurty badań, zawierają one bowiem analizy z zakresu terminologii i leksykologii, studia ściśle leksykograficzne, dotyczące sposobu opisu wybranych grup wyrazów w słownikach dwu- i wielojęzycznych oraz korzystania ze słowników, a także refleksje natury literacko-kulturowej, w których słownik jednojęzyczny postrzegany jest jako przestrzeń walki ideologicznej. Pozostałe teksty zainteresować mogą w szczególności badaczy dyskursu, przekładoznawców oraz glottodydaktyków.
Tom zawiera 11 artykułów w języku francuskim i jeden napisany po polsku.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0557-2665
Liczba stron
208
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorach