1 45,00 

Roczniki Biblioteczne | tom LXIII

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Tom 63 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki i komunikacji piśmiennej, od średniowiecza po czasy współczesne. Zagadnieniu historii książki poświęcone zostały trzy artykuły, z których uwagę zwraca przede wszystkim tekst dotyczący Ewangelistarza płockiego z XII wieku jako domniemanego najstarszego zachowanego kodeksu rękopiśmiennego powstałego na ziemiach polskich. Duże znaczenie dla perspektyw badawczych polskiej bibliologii ma z kolei erudycyjne opracowanie poświęcone rozwojowi i stanowi białoruskiej nauki o książce. Problematyki współczesnego edytorstwa polskiego zaś dotyczy tekst poświęcony faksymiliom jako typowi publikacji książkowej, a zagadnień komunikacji internetowej — artykuł traktujący o trwałości informacji dostępnej w Internecie. W dziale „Materiały” uwagę należy zwrócić przede wszystkim na obszerne i niemające jak dotąd analogii w polskiej literaturze bibliologicznej zestawienie stanu zbiorów starych druków w różnych instytucjach w Polsce. Interesujące dla polskiego czytelnika może być wreszcie omówienie działalności kulturalno-oświatowej wybranych bibliotek publicznych w Chinach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0080-3626
Liczba stron
316
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorze

Roczniki Biblioteczne | tom LXIII

Maciej Matwijów

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze