0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCVIII | Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej


Przedkładane opracowanie jest owocem kolejnej konferencji Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego: Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w dniach 22–23 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejsze pokłosie konferencyjne wpisuje się w trwającą od lat bliską współpracę poznańskiego oraz wrocławskiego środowiska naukowego, która została zainicjowaną przez Panią Profesor dr hab. Teresę Rabską i śp. Pana Prof. dr. hab. Adama Chełmońskiego.
Tematyka współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej należy do nurtu badawczego doktryny publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w publikacji opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym — przygotowane przez pracowników i doktorantów obydwu zakładów — są przejawem wymiany naukowej w zakresie istotnych teoretycznie i aplikacyjnie materii wiązanych z działalnością podmiotów publicznych i prywatnych na odcinku samorządowego sektora gospodarczego.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
224
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCVIII | Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Karol Kiczka

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom XCVIII | Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze