0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCII

10,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10,00 zł.


Opracowania merytoryczne zamieszczone w numerze 92 „Przeglądu Prawa i Administracji” koncentrują się wokół pięciu bloków tematycznych, a mianowicie: prawa europejskiego i międzynarodowego (J. Helios, Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim), praw człowieka i ich ochrony (M. Buzyté, J. Balsiené, Regulacja ochrony praw dziecka w ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych oraz V. Sinkevičius, How to execute the judgement of the Strasbourg Court in case Paksas v. Lithuania?), prawa administracyjnego (M. Tenenbaum-Kulig, Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych), prawa cywilnego (M. Koszowski, Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej) oraz prawa karnego (J. Sawicki, Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe oraz A. Wiltos, Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia).
Całość zamykają sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w maju i październiku 2012 r., tj. 54. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Augustowie (opracowanie P. Kuczmy) oraz konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Zjazdów Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Szklarskiej Porębie (opracowanie T. Chłopeckiego).
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
156
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCII

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze