1 10,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXVIII

10,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1321" strip_tags="yes"]


Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera zbiór artykułów poświęconych złożonej i bardzo różnorodnej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z drugiej zaś odnoszą się na przykład do nowych form przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Pośród artykułów znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty prof. W. Kowalskiego, zajmującego się trudną problematyką restytucji zabytków uznanych za tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
120
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXVIII

Maciej Trzciński

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, przestępczość przeciwko zabytkom, archeologia sądowa.

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXVIII

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze