0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXI | Otoczenie administracji publicznej

28,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1310" strip_tags="yes"]


Na tom 111 PPiA zatytułowany „Otoczenie administracji publicznej” składają się artykuły przygotowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Nauki Administracji. Problematyka otoczenia administracji wywodzi się z nurtu badawczego nauk organizacyjnych, a dokładniej z prakseologicznej interpretacji zjawisk organizacyjnych, gdzie dążono do ustalenia warunków wyodrębnienia danej organizacji jako osobnej całości. W jego wyniku ustalono, iż o odrębności organizacji na jej najwyższym poziomie zorganizowania, jakim jest instytucja, decyduje najpierw cel instytucji, a w następnie — wynikający z celu — stopień zorganizowania, czyli stopień nasilenia zjawiska współprzyczyniania się członków instytucji do jej powodzenia, inaczej — realizacji celu. Cecha otoczenia, którą jest brak instytucjonalnych związków i daleko posunięta swoboda zachowań jej uczestników, skłania do zbadania, jak otoczenie administracji publicznej wpływa na wykonywanie zadań stanowiących główny cel instytucji administracji publicznej oraz jak pozyskiwać otoczenie do wykonywania tych zadań.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
220
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXI | Otoczenie administracji publicznej

Jerzy Korczak

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: nauka administracji, nauka prawa administracyjnego, polityka administracyjna.

Więcej o redaktorze