0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CVIII | Prawna ochrona zwierząt


Tematyka podjęta w niniejszej publikacji jest aktualna oraz istotna, o czym świadczą wciąż żywe dyskusje dotyczące podejmowanych problemów. Kwestia ochrony prawnej zwierząt należy do niezwykle kontrowersyjnych, czego dowodzą emocje pojawiające się zarówno podczas debat naukowych oraz politycznych, jak i w dyskursach prawniczych, dotyczących argumentowania za bądź przeciw przyznawaniu praw zwierzętom.
Dużym walorem pracy jest jej wieloaspektowość — poruszono w niej bowiem kwestie szczegółowe, takie jak: okrucieństwo wobec zwierząt i sposoby zapobiegania mu (procedury administracyjne i karne), kwestie wykorzystania GMO, problematyka dopuszczalności doświadczeń na zwierzętach, pseudohodowle czy ochrona weterynaryjna zwierząt.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
172
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorkach

Przegląd Prawa i Administracji | tom CVIII | Prawna ochrona zwierząt

Joanna Helios

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: teoria prawa Unii Europejskiej, etyczne problemy prawa, prawo prywatne Unii Europejskiej, prawa zwierząt, neuronauka, metody psychologiczne w prawie.

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom CVIII | Prawna ochrona zwierząt

Wioletta Jedlecka

Doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: teoria prawa Unii Europejskiej, suwerenność a integracja europejska, wykładnia i źródła prawa Unii Europejskiej, autonomia, godność i tożsamość jednostek, etyczne problemy prawa, ochrona prawna zwierząt.

Więcej o redaktorze