0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom C, część 1 i 2 | Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


Wydanie setnego numeru Przeglądu Prawa i Administracji zbiega się z innym ważnym jubileuszem — siedemdziesiątą rocznicą powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ta wyjątkowa okoliczność wpłynęła na charakter niniejszej publikacji i stała się okazją do obszernej prezentacji badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, Katedr, Zakładów, Pracowni oraz innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału. Teksty merytoryczne zostały poprzedzone informacjami o historii poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu oddanie hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie swoją pracą przyczyniają się do podniesienia prestiżu Wydziału.
Ze względu na swą dużą objętość niniejszy setny numer, w odróżnieniu od poprzednich, został wydany w dwóch częściach.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
1496 (784+712)
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom C, część 1 i 2 | Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze