0 0,00 

Propaganda w NRD. Media i literatura

19,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="2111" strip_tags="yes"]


Książka poświęcona jest systemowi propagandy w Niemczech Wschodnich (1945-1989). Prezentuje mechanizmy funkcjonowania propagandy jako jednego z filarów państwa totalitarnego. Praca jest kontynuacją poprzedniej książki autorki System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb (Kraków 2003). Propaganda w NRD. Media i literatura opisuje tematy, instytucje i wybrane kampanie propagandowe, opierając się na materiale archiwalnym mediów, instytucji partyjnych, państwowych i służby bezpieczeństwa. W omawianych tematach stale powraca pytanie o rolę mediów i literatury pięknej w systemie propagandy. Mity polityczne (np. antyfaszyzm, komunistyczni bohaterowie) oraz oficjalna legitymizacja historyczna (np. historia Prus, wojna domowa w Hiszpanii) zestawione zostały z najnowszymi wynikami badań historycznych. Czytelnik znajdzie w książce opis struktury instytucji propagandy i cenzury, także cenzury literackiej, oraz informacje o roli Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w propagandzie. Omówione kampanie dotyczą powstania w czerwcu 1953 roku, wzniesienia muru berlińskiego w 1961 roku, procesu Eichmanna (1961-1962) i wydarzeń sierpniowych 1980 roku w Polsce.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3288-9
Liczba stron
252
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O autorce

Propaganda w NRD. Media i literatura

Ewa Matkowska

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Obszary badawcze: Współczesna literatura niemiecka, literatura i media, literatura i media w systemach zamkniętych (totalitarnych, autorytarnych). Monografie: „Die unerträgliche Schwere der Geschichte. Prosa in den letzten Jahren der DDR“ (Berlin 2003), „System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb“ (Kraków 2003), „Propaganda w NRD. Media i literatura“ (Wrocław 2012).

Więcej o autorce