0 0,00 

Prawo | tom CCCXXXIII | Związki publiczno-prawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego


Tom 333 czasopisma „Prawo” został poświęcony pamięci prof. Tadeusza Bigi, który przed blisko stu laty przedstawił jedną z kluczowych koncepcji nauki prawa administracyjnego — związki publicznoprawne. Tom tworzą artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia badaczy z kilku polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzeniem na związki publicznoprawne po latach, z perspektywy współczesnych regulacji prawa na trzech poziomach ich stanowienia: międzynarodowym, unijnym i krajowym, z uwzględnieniem odmienności reprezentowanych przez autorów szkół administratywistycznych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0524-4544
Liczba stron
508
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorze

Prawo | tom CCCXXXIII | Związki publiczno-prawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Jerzy Korczak

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: nauka administracji, nauka prawa administracyjnego, polityka administracyjna.

Więcej o redaktorze