1 35,00 

Prawo | tom CCCXXIII | Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych


Tom 323 czasopisma „Prawo” z serii „Acta Universitatis Wratislaviensis” zawiera refleksje przedstawicieli nauki prawa nad prawnymi instrumentami oddziaływania na ważne współcześnie problemy społeczne i gospodarcze. Stanowi próbę uchwycenia kierunków reakcji władzy publicznej wobec wyzwań związanych m.in. z globalizacją, cyfryzacją, integracją gospodarczą czy ewolucją funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Artykuły w nim zawarte dotyczą problematyki zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym — zostały przygotowane przez autorów reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie.
Lektura artykułów może skłaniać do refleksji nad rzymską paremią „Hominum causa omne ius constitutum sit” — czyli czy ustawodawca kreuje prawne instrumenty oddziaływania na współczesne problemy społeczne i gospodarcze, w rzeczy samej, ze względu na człowieka, jego potrzeby, dążenia i interesy?
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0524-4544
Liczba stron
328
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Prawo | tom CCCXXIII | Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Tadeusz Kocowski

Profesor doktor habilitowany
Autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”.

Więcej o redaktorze
Prawo | tom CCCXXIII | Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Witold Małecki

Doktor
Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach dawnego Związku Radzieckiego i Dalekiego Wschodu.

Więcej o redaktorze