1 19,00 

Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umów


Prezentowana monografia poświęcona jest instytucjom prawa umów służącym jako narzędzia, za pomocą których system prawny wspiera zaufanie jednego podmiotu do drugiego, niezbędne do podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Przedmiotem pracy są między innymi zasady przypisania i wykładni oświadczenia woli, reguły działania pełnomocnika, regulacje nakazujące udzielenia informacji oraz zachowania otrzymanych informacji w tajemnicy, przepisy określające skutki działania w błędzie, zasady rządzące nabyciem prawa od osoby nieuprawnionej oraz odpowiedzialnością za szkodę. Autor dokonuje analizy funkcjonowania tych regulacji prawnych i bada, na ile są one w stanie wpływać na zachowania podmiotów w taki sposób, by skłonić je do podjęcia ryzyka polegającego na przystąpieniu do procedury zawierania umowy. Rozważania te poprzedzone są obszerną analizą zjawiska zaufania, jego wpływu na obrót gospodarczy i jego związków z systemem prawnym.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3097-7
Liczba stron
212
Format
e-book
Rok wydania
2010

O autorze

Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umów

Piotr Machnikowski

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: część ogólna prawa cywilnego oraz prawo zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym.

Więcej o autorze