1 35,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 3 | Humanistyka, sztuka, nauka

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Prezentowany numer jest drugim dedykowanym pamięci Profesor Doroty Wolskiej, wieloletniej Redaktorki Naczelnej „Prac Kulturoznawczych”. Zgromadzone teksty dotyczą relacji między humanistyką, sztuką i nauką — trzema wymiarami poznania, którym poświęcała badawczą uwagę. Autorzy i autorki podejmują problematykę zmian zachodzących w społeczeństwie w wyniku pandemii i reakcje, jakie wywołała wśród filozofów (Leszek Koczanowicz), sprawczości technologii na przykładzie eksperymentalnych performansów Fundacji Artystyczno-Badawczej om (Magdalena Zamorska), związków między koncepcją kultury Stanisława Pietraszki a pojęciem „kultury czynnej” Jerzego Grotowskiego (Przemysław Radwański) oraz filmu jako narzędzia krytyki społecznej (Krzysztof Abriszewski). W tomie publikujemy ponadto przekład tekstu Jennifer Wolch Zoöpolis, z komentarzem Anny Barcz, w którym autorka postuluje poszerzenie studiów miejskich, uwzględniając interesy nieludzkich zwierząt.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
136
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022
Wolny dostęp

O redaktorach

Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 3 | Humanistyka, sztuka, nauka

Jacek Małczyński

Doktor
Zainteresowania naukowe: współczesne teorie kultury, humanistyka środowiskowa, teoria postkolonialna, reprezentacje i pamięć Zagłady.

Więcej o redaktorze
Prace Kulturoznawcze | tom XXVI, nr 3 | Humanistyka, sztuka, nauka

Renata Tańczuk

Doktora habilitowana, profesora UWr
Kulturoznawczyni. Zainteresowania naukowe: nowe nurty w badaniach nad kulturą, studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami, sound studies.

Więcej o redaktorze