0 0,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XXIV numer 2 | Romowie a współczesna humanistyka


Najświeższy numer „Prac Kulturoznawczych” jest poświęcony problematyce romskiej. Stanowi próbę konfrontacji tożsamości romskiej, przekształcającej się dynamicznie we współczesnej rzeczywistości, ze zmianami humanistyki, a więc tej dziedziny wiedzy, która ma swój udział we współkreowaniu i artykulacji wszelkich tożsamości ludzkiego i nie-ludzkiego świata. Dokonujące się w naukach humanistycznych zwroty oraz nowe nurty badań składające się na tak zwaną humanistykę innowacyjną stwarzają szansę odsłonięcia obszarów dotąd epistemicznie „niewidocznych”. Zamiar „odsłonięcia”, „uwidzialnienia”, przywrócenia pamięci towarzyszy wielu autorom artykułów zamieszczonych w tym zbiorze.
Za sprawą tego numeru „Prac Kulturoznawczych” chcielibyśmy otworzyć ich łamy dla kontynuacji wątków romskich w kontekście nowej humanistyki, stwarzanych przez nią możliwości, lecz także dla wskazywania ograniczeń odsłaniających się w konfrontacji z romską problematyką.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
168
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorkach

Prace Kulturoznawcze | tom XXIV numer 2 | Romowie a współczesna humanistyka

Dorota Wolska

Profesora
Kierowała Zakładem Teorii i Krytyki Kultury, przewodniczyła Radzie Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii. Pełniła funkcję redaktorki naczelnej „Prac Kulturoznawczych”, współtworzyła działające w Instytucie Kulturoznawstwa Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Była członkinią Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania i prace badawcze koncentrowały się na aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, estetyce oraz filozofii humanistyki.

Więcej o redaktorze