0 0,00 

Prace Kulturoznawcze | tom XXIII numer 2-3 | Kultura misji


Nadając numerowi tytuł Kultura misji, chcemy przyjrzeć się rozmaitym projektom kulturowym, które były i są podejmowane pod hasłem misji. Eksplorując różne typy misji (cywilizacyjne, religijne, naukowe, polityczne, kosmiczne czy ekologiczne), pytamy o to, co jest im wspólne. W naszym przekonaniu tym, co łączy te projekty, jest ich związek z wartościami, który czyni z nich interesujący przedmiot badań kulturoznawczych. Misje są bowiem świadectwem kulturowej różnorodności, przez co mogą prowadzić do aksjotycznych konfliktów, zderzenia niewspółmiernych skal i układów wartości. Jakkolwiek towarzyszą im szczytne cele, mają one też ciemną stronę związaną z podbojem, wyzyskiem czy eksploatacją środowiska

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0860-6668
Liczba stron
296
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Prace Kulturoznawcze | tom XXIII numer 2-3 | Kultura misji

Jacek Małczyński

Doktor
Zainteresowania naukowe: współczesne teorie kultury, humanistyka środowiskowa, teoria postkolonialna, reprezentacje i pamięć Zagłady.

Więcej o redaktorze
Prace Kulturoznawcze | tom XXIII numer 2-3 | Kultura misji

Renata Tańczuk

Doktora habilitowana, profesora UWr
Kulturoznawczyni. Zainteresowania naukowe: nowe nurty w badaniach nad kulturą, studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami, sound studies.

Więcej o redaktorze