0 0,00 

Poeci – to są słów malarze… Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski


Książka Justyny Bajdy to studium o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka prezentuje w nim twórczość młodopolskich poetów w relacji ze sztuką. Sięga w tym celu do tomików poezji opublikowanych na przełomie XIX i XX wieku. Z analizy zamieszczonych w nich wierszy wyłania się malarsko postrzegany świat i liczne nawiązania do dzieł plastycznych. Potwierdzają to między innymi towarzyszące rozważaniom autorki reprodukcje malarskie oraz utwory poetyckie cytowane niekiedy w całości.
W pracy znalazły się też rozważania na temat „pięknej książki”, będącej przejawem gustów i upodobań do bogatego wzornictwa oraz znamiennej dla Młodej Polski potrzeby „życia w pięknie”. Dużą zaletą książki jest kompleksowe ujęcie tematu, a także klarowność i precyzja opisów relacji literacko-plastycznych.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3129-5
Liczba stron
476
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2010

O autorce

<i>Poeci – to są słów malarze…</i> Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski

Justyna Bajda

Justyna Bajda, dr hab., prof. UWr, literaturoznawca i historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). Zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi w obszarze literatury i sztuki europejskiego modernizmu, między innymi oddziaływaniem kultury francuskiej w obrębie literatury, sztuki i kultury materialnej na przełomie XIX i XX wieku.

Więcej o autorce