1 10,00 

Oblicza Komunikacji | tom 5 | Analiza dyskursu: centrum – peryferie


Polecamy uwadze czytelników dwunasty tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”, a w nim − trzydzieści artykułów napisanych przez badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie i zarazem różne szkoły metodologiczne. Pod tytułem „Fascinatio studiorum linguarum” zebraliśmy rozprawy będące owocem interdyscyplinarnych studiów nad językiem, komunikacją i tekstem, prowadzonych zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i w synchronicznym. Ich twórcy zajmują się między innymi analizami dyskursu, badają język polityki, śledzą zagadnienia leksykologii i leksykografii, zaprzątają ich także najnowsze problemy glottodydaktyki i edukacji lingwistycznej. W centrum zainteresowań autorów znalazły się również teksty literackie, analizowane z zastosowaniem tradycyjnych i zintegrowanych metodologii filologicznych. Ten wyjątkowy numer z pewnością dostarczy czytelnikom nowych informacji nie tylko o języku różnorodnych tekstów, lecz także o fascynujących związkach między językiem a kulturą

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-5345
Liczba stron
220
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O redaktorze

Oblicza Komunikacji | tom 5 | Analiza dyskursu: centrum – peryferie

Marcin Poprawa

Doktor
Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze poruszane przez niego tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W swoich badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym, analizuje różne praktyki komunikacyjne w dyskursie publicznym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku także członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Współautor poradnika dla urzędników o tekstach funduszowych oraz redaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | tom 5 | Analiza dyskursu: centrum – peryferie

Tomasz Piekot

Doktor habilitowany
Językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Dyskurs polskich wiadomości prasowych i Język w grupie społecznej, współautor poradnika dla autorów tekstów użytkowych (Sztuka pisania) oraz poradnika dla urzędników i dziennikarzy piszących o funduszach europejskich. Kierownik i współtwórca Pracowni Prostej Polszczyzny UWr (http://www.ppp.uni.wroc.pl), redaktor czasopisma naukowego „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze