0 0,00 

Oblicza Komunikacji | tom 11 | Prosty język


Kolejne „Oblicza Komunikacji” poświęcone są standardowi prostego języka (ang. plain language). Standard ten to metoda redagowania tekstu (na przykład urzędowego lub firmowego), która ułatwia czytelnikowi lekturę i zapewnia mu szybszy dostęp do przekazywanych informacji. W tomie znajduje się kilkanaście artykułów ukazujących ideę prostoty w języku z różnych perspektyw. W centrum zainteresowania części autorów znalazły się komunikacja urzędowa i prawna (w tym pierwsza podjęta w Polsce próba uproszczenia języka ustawy), nie zabrakło też prac poświęconych między innymi językowi tekstów ubezpieczeniowych, edukacji językowej cudzoziemców czy komunikacji marketingowej.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-5345
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Oblicza Komunikacji | tom 11 | Prosty język

Grzegorz Zarzeczny

Doktor
Językoznawca i glottodydaktyk, konsultant prostego języka. Jeden z twórców polskiego modelu efektywnej komunikacji i certyfikatu prostej polszczyzny. Od 2010 r. prowadzi badania nad przystępnością tekstów i szkoli pracowników firm oraz urzędów. W badaniach komunikacji łączy metody ilościowe i jakościowe.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | tom 11 | Prosty język

Marcin Poprawa

Doktor
Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze poruszane przez niego tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W swoich badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym, analizuje różne praktyki komunikacyjne w dyskursie publicznym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku także członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Współautor poradnika dla urzędników o tekstach funduszowych oraz redaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | tom 11 | Prosty język

Tomasz Piekot

Doktor habilitowany
Językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Dyskurs polskich wiadomości prasowych i Język w grupie społecznej, współautor poradnika dla autorów tekstów użytkowych (Sztuka pisania) oraz poradnika dla urzędników i dziennikarzy piszących o funduszach europejskich. Kierownik i współtwórca Pracowni Prostej Polszczyzny UWr (http://www.ppp.uni.wroc.pl), redaktor czasopisma naukowego „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze