1 48,00 

Oblicza Komunikacji | numer 12 | Fascinatio studiorum linguarum

48,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1869" strip_tags="yes"]


Polecamy uwadze czytelników dwunasty tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”, a w nim − trzydzieści artykułów napisanych przez badaczy reprezentujących różne ośrodki akademickie i zarazem różne szkoły metodologiczne. Pod tytułem “Fascinatio studiorum linguarum” zebraliśmy rozprawy będące owocem interdyscyplinarnych studiów nad językiem, komunikacją i tekstem, prowadzonych zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i w synchronicznym. Ich twórcy zajmują się między innymi analizami dyskursu, badają język polityki, śledzą zagadnienia leksykologii i leksykografii, zaprzątają ich także najnowsze problemy glottodydaktyki i edukacji lingwistycznej. W centrum zainteresowań autorów znalazły się również teksty literackie, analizowane z zastosowaniem tradycyjnych i zintegrowanych metodologii filologicznych. Ten wyjątkowy numer z pewnością dostarczy czytelnikom nowych informacji nie tylko o języku różnorodnych tekstów, lecz także o fascynujących związkach między językiem a kulturą.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2083-5345
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorkach

Oblicza Komunikacji | numer 12 | Fascinatio studiorum linguarum

Agnieszka Małocha-Krupa

Doktora habilitowana
Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relacje język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 12 | Fascinatio studiorum linguarum

Luiza Rzymowska

Doktor habilitowana
Interesuje się: retoryką we wszystkich jej kontekstach i wszelkiego rodzaju twórczością oratorską; filozofią, zwłaszcza filozofią języka, fenomenologią, filozofią egzystencjalizmu i personalizmu; psychologią, szczególnie psychologią analityczną i humanistyczną; kulturą i literaturą antyczną i średniowieczną; biblistyką, starożytnością chrześcijańską, patrologią i gnostycyzmem; mistycyzmem, zwłaszcza językiem i stylem tekstów mistycznych; prozą i poezją XX i XXI wieku; historią sztuki, także filmowej.

Więcej o redaktorze
Oblicza Komunikacji | numer 12 | Fascinatio studiorum linguarum

Marcin Poprawa

Doktor
Specjalizuje się w (krytycznej) analizie dyskursu, pragmalingwistyce, stylistyce, tekstologii. Najważniejsze poruszane przez niego tematy badawcze to: współczesny dyskurs publiczny, telewizyjne debaty polityków, język propagandy, polityki, mass mediów oraz ideologie w języku. W swoich badaniach dąży do rekonstrukcji strategii komunikacyjnych o charakterze perswazyjnym i manipulacyjnym, analizuje różne praktyki komunikacyjne w dyskursie publicznym. Zajmuje się również badaniem tekstów administracyjnych i społecznych pod kątem ich zrozumiałości, komunikatywności i poprawności językowej. Od 2012 roku także członek zespołu badawczego Pracowni Prostej Polszczyzny UWr. Współautor poradnika dla urzędników o tekstach funduszowych oraz redaktor czasopisma „Oblicza Komunikacji”.

Więcej o redaktorze