0 0,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIX


Prezentowany tom poświęcony został aktualnym zagadnieniom z dziedziny szeroko rozumianych badań dokumentów. W szczególności znalazły się tutaj artykuły poświęcone badaniom pisma ręcznego i ich wykorzystaniu w praktyce oraz badaniom dokumentów historycznych. Osobną grupę stanowią te, które dotyczą najnowszych zagadnień z zakresu technicznej analizy dokumentów. Interdyscyplinarność współczesnych badań dokumentów uzasadnia potrzebę ich umiędzynarodowienia. W tym kontekście wymiana myśli jest nieodzowna. Odzwierciedleniem tego postulatu są zawarte w tomie opracowania napisane przez ekspertów dokumentów pochodzących z różnych krajów. Niniejszy tom stanowi interesujące źródło wiedzy o dokumencie i jego badaniach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
128
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorach

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIX

Rafał Cieśla

Doktor
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej o redaktorze
Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIX

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze