0 0,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom L


Kierowane do rąk czytelnika opracowania, jak to ma miejsce już od wielu lat (50 tomów), poruszają różne wątki związane z ograniczaniem zjawiska przestępczości. Wśród zebranych tekstów znalazły się opracowania z zakresu prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego oraz ze sfery polityki kryminalnej. Zagadnienia poruszane w tomie można wpisać w przestrzeń kontroli przestępczości. Jest to proces celowy, wymagający zaangażowania dużych sił i środków ekonomicznych oraz organizacyjnych, który powinien być oparty na doświadczeniu empirycznym. Społeczeństwo, w imieniu którego sprawowany jest wymiar sprawiedliwości, musi być o tym fakcie rzeczowo informowane, powinno zdawać sobie sprawę z kosztów polityki kryminalnej. Przestępczość tak w ujęciu zjawiska, jak w indywidualnym przypadku, jest jedną z najbardziej oczywistych odmian ryzyka, z jakimi spotykamy się współcześnie. Konieczność kontroli ryzyka to działania skierowane na jednostkę, ale także próba oddziaływania na całe społeczeństwa. Jednym z głównych zadań nowoczesnego państwa jest kontrola przestępczości. Stosowane obecnie strategie walki z tą kategorią przestępczością dalekie ciągle są od stworzenia efektywnego modelu.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
196
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorze

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom L

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze