0 0,00 

Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
50,00 zł

Autorki i autorzy tomu Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu podejmują temat skomplikowanych dziejów Śląska, jego bogatego dziedzictwa kulturowego, wielonarodowej przeszłości i religijnego rozwarstwienia, heterogenicznego folkloru, specyficznego krajobrazu środowiskowego i cywilizacyjnego oraz transgranicznych związków z sąsiednimi państwami lub prowincjami. Analizują te zjawiska i zagadnienia z perspektywy kultury literackiej dzieci i młodzieży, kultury dzieciństwa, humanistycznej edukacji dzieci i młodzieży oraz literatury artystycznej i popularnej dla dorosłych, przedstawiającej doświadczenia dzieciństwa i dojrzewania.

Zamieszczone artykuły dotyczą zatem dolnośląskich legend, podań i postaci mitycznych oraz ich obecności w przekazie skierowanym do młodego czytelnika, edukacyjnych wymiarów i funkcji (czaso)piśmiennictwa w XIX i XX wieku, idei i wzorców osobowych formułowanych w literaturze regionu w kontekście przełomowych wydarzeń politycznych lub procesów społecznych i przemian obyczajowych ostatniego stulecia oraz polifonicznej kultury pamięci Śląska, rozwijanej w twórczości o charakterze wspomnieniowym. Tematem tomu są także literackie konstrukcje regionu wyobrażonego jako egzystencjalno-kulturowego „domu”, miejsca utraconego bądź odkrywanego, peryferii scentralizowanego państwa albo postnarodowej ojczyzny mniejszej. Analizy uwzględniają zarówno indywidualny lub prywatny wymiar literackich relacji (na przykład historie rodzinne i dialogi pokoleń), zakorzenionych w konkretnym środowisku, jak i teksty budujące społeczną pamięć, rekonstruujące wspólne doświadczenia społeczności historycznych, mniejszościowych bądź małomiasteczkowych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

Format
A5, e-book
Rok wydania
2023
ISBN
978-83-229-3801-0
ISBN (e-book)
978-83-229-3806-5
ISSN
2956-4255

O redaktorach

Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu

Dorota Michułka

Doktora habilitowana, profesora UWr
Główne obszary jej zainteresowań naukowych wyrastają z wcześniejszych badań, zakorzenionych w kontekstach historycznych, edukacyjnych, literaturoznawczych i od początku oscylowały wokół historii literatury, wiedzy o kulturze oraz historii edukacji. Do tego zrębu podstawowego dochodziły kolejne takie jak literatura dla dzieci i młodzieży, i relacje obiegu czytelniczego ze szkolnym kanonem lektur.

Więcej o redaktorze
Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu

Edward Białek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany
Polski filolog germański, specjalizujący się w dydaktyce literatury niemieckiej, historii literatury XIX w. i literaturoznawstwie; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej.

Więcej o redaktorze
Młody Śląsk. Dzieci, młodzież i literatura regionu

Wojciech Browarny

Doktor habilitowany, profesor UWr
Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej o redaktorze