1 35,00 

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 9 | Dusza szybuje w poświacie epok


W Polsce spuścizna literacka Liny Kostenko, znamienitej ukraińskiej poetki, jednej z najważniejszych twórczyń z obszaru postkomunistycznej Europy, jest znana jedynie wąskiemu gronu ukrainistów. Ninejszej publikacji przyświecała chęć przybliżenia twórczości poetki szerszemu kręgowi odbiorców — w pisarstwie Kostenko, pod względem kunsztu słowa poetyckiego i głębi myśli intelektualnej, można odnaleźć bliskie „pokrewieństwo dusz” z na przykład Czesławem Miłoszem czy Wisławą Szymborską.

Do tomu weszły prace wytrawnych zagranicznych i krajowych badaczy twórczości Liny Kostenko. Redaktorki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wieloaspektowe konteksty badawcze staną się zachętą do podjęcia dalszej wnikliwej krytycznej refleksji nad szerokim spektrum problemów, cechujących dorobek autorki Marusi Czuraj.

Dorobek literacki Liny Kostenko tworzy różnorodną i zharmonizowaną całość. Lina Kostenko jest autorką licznych tomików poetyckich, dwóch powieści wierszem, powieści epickiej, scenariuszy filmowych, esejów, a także przekładów poezji europejskiej, w tym cenionej przez nią Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jest też laureatką prestiżowych nagród literackich, krajowych i zagranicznych, jak Nagrody Ołeny Telihy, Nagrody Antonowiczów oraz Petrarki. Za zasługi dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury została odznaczona Orderem Prezydenta Ukrainy oraz Kniazia Jarosława Mądrego V stopnia; jest też honorowym profesorem Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej teksty ukazały się po polsku, białorusku, rosyjsku, estońsku, słowacku, angielsku, niemiecku, holendersku, francusku, włosku i w innych językach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2353-8546
Liczba stron
298
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorce

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 9 | <i>Dusza szybuje w poświacie epok</i>

Agnieszka Matusiak

Profesora doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Jej zainteresowania naukowe dotyczą modernizmu i (post)postmodernizmu Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad konstrukcjami płci społeczno-kulturowej, studiów posttotalitarnych i postkolonialnych, studiów memorialnych i studiów nad traumą, historii i kultury Żydów na terytorium Ukrainy, myśli dekolonialnej oraz transkulturowych studiów nad literaturami i kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej o redaktorze