1 29,00 

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 1 | Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

29,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
29,00 zł

W krajach byłego bloku socjalistycznego trauma związana z jego rozpadem jest obecnie jednym z głównych problemów społeczno-kulturowych. Przełomy demokratyczne z lat 1989–1991 przyczyniły się do powstania niezależnych państw i wymusiły na nich konieczność rozliczenia się z totalitarnym dziedzictwem. Dzisiaj, z perspektywy drugiego dziesięciolecia XXI wieku, wyraźnie widać, że strategia oczyszczania się krajów postkomunistycznych z totalitaryzmu nie była i w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca. Prezentowany tom zawiera wiele interesujących diagnoz na temat traumatycznej pamięci przeszłości w krajach byłego bloku socjalistycznego. Jednak problematyką dominującą stała się kwestia ukraińska — zarówno w płaszczyźnie historycznej, jak i kulturologicznej oraz literaturoznawczej i językoznawczej. Lektura tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie pozwala na zrozumienie nie tylko przeszłości, lecz także współczesności Ukrainy, która po niespełna 23 latach niezależności znów stanęła w obliczu konieczności fundamentalnego określenia swej tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2353-8546
Liczba stron
356
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O redaktorce

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 1 | Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Agnieszka Matusiak

Profesora doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Jej zainteresowania naukowe dotyczą modernizmu i (post)postmodernizmu Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad konstrukcjami płci społeczno-kulturowej, studiów posttotalitarnych i postkolonialnych, studiów memorialnych i studiów nad traumą, historii i kultury Żydów na terytorium Ukrainy, myśli dekolonialnej oraz transkulturowych studiów nad literaturami i kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej o redaktorze