1 35,00 

Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Książka jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa”, która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom został podporządkowany pięciu dominantom i podzielony na pięć rozdziałów; każdy z nich jest zbiorem tekstów jawnie z sobą dialogujących bądź będących autonomicznymi studiami przypadku.


Tytułowe „między” (kryjące w sobie pojęcie twardej i miękkiej granicy, przekroczenia, liminalności) oraz idee „Swój”, „Inny”, „Obcy” stały się kluczowymi pojęciami czy wspólnymi mianownikami spinającymi całą serię. Dominantą pierwszego tomu był problem samego artystycznego medium, formy, próba teoretycznego określenia wzajemnych relacji i związków między sztukami teatru i filmu. Z kolei drugi „Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych” miał już — w dalszym ciągu dość obszerny — rys tematyczny. Trzecia część jest poniekąd doprecyzowaniem koncepcji poprzednich, z czego wynika jej nieco inny charakter, zmierzający bardziej w stronę ujęć analitycznych niż syntezy.
– Fragment pochodzi ze „Wstępu”
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3774-7
Liczba stron
260
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorach

Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

Justyna Kowal

Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problemom pamięci i reprezentacji historii w polskim teatrze współczesnym. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół hipermedialności teatru, problemu teatralnej reprezentacji, teorii pamięci i narracji historycznej oraz kultury żydowskiej.

Więcej o redaktorze
Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

Milan Lesiak

Doktor
Napisał obszerną książkę o dziejach polskiej teatrologii powojennej i przebadał trudną drogę, jaką dyscyplina ta musiała odbyć, nim w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku znalazła się pośród innych nauk uczelnianych. Zajmowanie się sztukami widowiskowymi traktuje jak wyzwanie – bo ich natura ma w sobie tyle samo niepokory co bezczelnego zawzięcia, któremu warto poświęcać naukową – i nie tylko – uwagę.

Więcej o redaktorze
Między filmem a teatrem III. Na granicy: środkowoeuropejska przestrzeń kulturowa

Piotr Rudzki

Doktor habilitowany
Zajmuje się sztukami widowiskowymi, gdyż tylko tam dochodzi do bezpośredniego kontaktu twórcy i odbiorcy, aktorów i publiczności, człowieka z człowiekiem oraz tylko tam dzieło powstaje za każdym razem na naszych oczach.

Więcej o redaktorze