1 55,00 

Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej

55,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
55,00 zł

Szeroki przegląd koncepcji mediów służby publicznej w demokratycznie zorganizowanych społeczeństwach, zarówno w ujęciu normatywnym, jak i empirycznym. Prezentuje pogłębioną analizę zachodnioeuropejskich systemów mediów publicznych z uwzględnieniem ich specyfiki, organizacji, sposobów finansowania i przypisanych zadań, dostarczając aktualnych i kluczowych informacji, pozwalających na wskazanie rozwiązań wzmacniających niezależność i autonomię tych podmiotów. W oparciu o wypracowane kryteria i wskaźniki autorka przeprowadziła analizę porównawczą systemów mediów publicznych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, co pozwoliło określić zasadnicze i niezbędne warunki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie publicznych instytucji medialnych w systemach demokratycznych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3764-8
Liczba stron
520
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O autorce

Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Konarska

Doktora
Obszary badawcze: systemy medialne współczesnego świata, komunikacja społeczna, media a polityka, public relations, reklama i marketing polityczny.

Więcej o autorce