1 0,00 

Kryzys wartości — wartość kryzysu | Filozofia | XLV


Powrót

Specyfikacja techniczna

O redaktorze

Kryzys wartości — wartość kryzysu | Filozofia | XLV

Paweł Korobczak

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: związki etyki i ontologii, fenomenologia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia świata przeżywanego, materialna etyka wartości, filozofia różnicy. Szczególnie myśl M. Heideggera, M. Schelera, E. Husserla, E. Levinasa, J. Derridy.

Więcej o redaktorze