0 0,00 

Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku


Przedstawiane w pracy treści nawiązują do istniejących już podejść badawczych nad koligacjami małżeńskimi, widocznych w studiach stricte genealogicznych, jak i pracach poświęconych badaniom elitarnych środowisk ogólnokrajowych i terytorialnych. Celem, jaki autor sobie stawia, jest nie tyle próba stworzenia nowej jakościowo „trzeciej drogi” badania koligacji małżeńskich, lecz kompleksowe ujęcie problemów dotąd podejmowanych i uzupełnienia ich o nowe propozycje badawcze. Pewnego rodzaju novum stanowi także spojrzenie na koligacje małżeńskie z perspektywy nie tyle możnowładztwa jako warstwy społecznej i jej interesów grupowych, lecz przede wszystkim rodziny możnowładczej i realizowanej przez nią polityki rodzinnej, której elementami są związki małżeńskie zawierane przez jej członków. Stąd przedmiotem badań uczyniono koligacje małżeńskie zawarte przez przedstawicieli wybranych wielkopolskich rodzin możnowładczych w obejmującym kilka pokoleń okresie ich dziejów. Rezultatem owych studiów są przedstawione w pracy ustalenia genealogiczne w postaci odtworzonych koligacji i okoliczności towarzyszących ich powstaniu, jak i analiza praktyki doboru małżeńskiego badanej grupy rodzin.
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3308-4
Liczba stron
432
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2012

O autorze

Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku

Witold Brzeziński

Doktor nauk humanistycznych

Więcej o autorze